Československá psychologická společnost při ČSAV • NAD 240

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá psychologická společnost při ČSAV
Značka: ČSPS ČSAV
Číslo listu NAD: 240
Datace: 1927 - 2014
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 3,1
Zpracováno (bm): 1,32
Inventarizováno (bm): 1,32
Tematický popis: Fond obsahuje materiály důležité pro poznání vývoje, struktury a činnosti celé společnosti i jejích jednotlivých složek. Zahrnuje organizační řád a stanovy, zápisy ze zasedání ústředního výboru, biografické a bibliografické údaje členů ústředního výboru, materiály z valných shormáždění, ze sekcí, komisí, plány a zprávy o činnosti celé společnosti i jednotlivých oblastních skupin českých a slovenských, přehled sjezdů, konferencí, psychologických dnů, doklady spolupráce společnosti s různými institucemi, pro něž ČSP vypracovávala rozklady, doporučení, vyjádření a připomínky.
Vnější změny: 18.11.1980 č.př 31/1980
20.11.2019 č. přírůstku 13/2019, č.j. MUA-1188/2019
Zpracoval: Fond byl uspořádán podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972.
GI 2012 (22.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Informační příručky ČSAV Praha 1959, 1962, 1964, 1967, 1972, 1978
Články ve Věstníku ČSAV v letech 1961-1970.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 11.