Archeologický ústav ČSAV, Praha • NAD 132

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archeologický ústav ČSAV, Praha
Značka: ARÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 132
Datace: [1952] - 1992 (2000)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 16,49
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Základní výzkum a studium osídlení pravěkého, protohistorického, doby slovanské a středověku na území Čech na podkladě archeologických pramenů; péče o záchranu a dokumentaci ohrožených archeologických památek na území Čech.
Vnější změny: 11.01.1990 č.př. 1/1990
20.02.1992 č.př. 4/1992
27.01.1993 č.př. 4/1993
04.07.1997 č.př. 12/1997
06.04.2001 č.př. 5/2001
09.04.2002 č.př. 6/2002
17.02.2005 č.př. 7/2005
13.04.2007 č. přírůstku 17/2007, č.j. 410/2007
17.02.2005 č. přírůstku 7/2005, č.j. 718/04
Zpracoval: Fondu byl částečně přemanipulován z balíků do kartonů před stěhování do nové archivní budovy v roce 2005. (1.12.2005)
Přesun písemností z období 1993-1999 z fondu Archeologický ústav ČSAV do fondu Archeologický ústav AV ČR, kam dobou svého vzniku správně náleží. (1.12.2005)
GI 2012 (22.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: