Svaz okrašlovací v Praze • NAD 33

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Svaz okrašlovací v Praze
Značka:
Číslo listu NAD: 33
Datace: 1897 - [1953]
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 21,57
Zpracováno (bm): 10,12
Inventarizováno (bm): 10,12
Tematický popis: Archiválie dokumentují činnost Svazu (valné hromady, schůze představenstva, oslavy 25 let a 40 let trvání Svazu, publikační činnost, ankety, soutěže, soupisové akce apod.) a také činnost jednotlivých místních spolků (ochrana přírodních a uměleckých památek, okrašlování obcí apod.).
Vnější změny: 1952;
07.06.2022 č. přír. 2022/9, č. j. MUA-691/2022 (štočky z redakční archivu periodika Krása našeho domova)
Zpracoval: Fond uspořádal podle uměle vytvořeného pořádacího schématu v roce 1995 Mgr. Martin Pytlíček.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: desky 1-3 (inv. č. 89, 243, 244-255); pouzdro 1, 2 (inv. č. 256, 257-259). (24.09.2012)
Remanipulace: mechanické očištění (prach), třídění a uložení štočků; původně v přepravkách, nyní v kartotéčních krabicích; zachovány původní obaly štočků s reprodukcemi a s evidenčními čísly (uložení a soupis štočků dle čísel). (22.08.2023, č. j. ad MUA-691/2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 304-305.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.