Vědecké kolegium astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV • NAD 67

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium astronomie, geodézie, geofyziky a meteorologie ČSAV
Značka: VK AGGM
Číslo listu NAD: 67
Datace: 1962 - 1991
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 4,32
Zpracováno (bm): 2,64
Inventarizováno (bm): 2,64
Tematický popis: VG AGGM ČSAV působilo jako orgán odborného vedení a řízení ústavů ČSAV (Astronomické ústavy ČSAV a SAV, Geofyzikální ústav ČSAV a SAV, Ústav fyziky atmosféry ČSAV, Laboratoř meteorologie a klimatologie SAV) a dalších pracovišť na úseku vysokých škol a ústavů resortního výzkumu. Náplň zahrnovala astronomii, astrometrii, astrodynamiku, astrofysiku, roentgenovou, neutronovou, družicovou a radiovou astronomii, geodesii, fysikální geodesii, geofysiku, aeronomii, seismologii, gravimetrii a všechny formy meteorologie. Působnost kolegia byla zaměřena na koncepci rozvoje oborů, na organizační strukturu ústavů ČSAV, sestavování dlouhodobých koncepcí, výhledů, koordinaci, kontrolu plnění plánu vědecko-výzkumných prací, schvalování školících pracovišť, udělování hodností kandidátů věd, na zásadní ediční záležitosti, zahraniční styky, předkládání zpráv presidiu ČSAV.
Vnější změny: 16.03.1977 č.př. 12/1977
07.07.1980 č.př. 17/1980
25.10.1982 č.př. 49/1982
13.03.1985 č.př. 5/1985
Zpracoval: Při pořádání fondu bylo použito spisové schéma pracovišť ČSAV. Písemnosti z let 1961-1970 uspořádal v r. 1980 a inventář sestavil prom. hist. Miloslav Něnička. V letech 1980, 1982 a 1985 byly převzaty další materiály kolegia. Jejich kompletaci se staršími spisy provedl v letech 1988-1989 PhDr. Zdeněk Bisinger. Vzhledem k převzatému materiálu byl po pořádacích pracích rozšířen a doplněn i úvod k inventáři.
GI 2012 (07.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 307-308.
Edice:
Poznámka: