Jednota filosofická (sbírka) • NAD 699

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Jednota filosofická (sbírka)
Značka:
Číslo listu NAD: 699
Datace: [1812] - [1899]
Tématické skupiny: Sbírky jiné Osobní fondy Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,12
Inventarizováno (bm): 0,12
Tematický popis: J. A. Pitra – životopisný materiál (vysvědčení a doklady ke kněžskému působení), rukopisy (filozofické práce); Karel Rank ml. (verše, příp. prozaické texty).
Vnější změny:
Zpracoval: Při revizi sbírky Drobné fondy (NAD 483) byl vyčleněn rozsáhlejší soubor písemností, jejichž původcem je Josef Alois Pitra (1812–1891), římskokatolický kněz a filozof. Vzhledem k rozsahu a charakteru archiválií byl z uvedeného celku vytvořen samostatný archivní fond (1 kart.) (27.05.2022)
Zpracovatelka fondu zjistila dřívější příslušnost archiválií k archivu Jednoty filosofické resp. k redakčnímu archivu České mysli a jako jejich bezprostřední původce určila Josefa Aloise Pitru a Karla Ranka ml. Vzhledem k tomu došlo ke změně názvu fondu. (22.06.2022)
Inventarizace archivního souboru. (15.12.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: