Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV • NAD 213

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV
Značka: ÚFS ČSAV
Číslo listu NAD: 213
Datace: 1957 - 1992
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 40,25
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Úkolem ÚFS ČSAV jako střediska základního výzkumu ve filosofii, sociologii, výzkumu vědecko-technické revoluce, vybraných oblastí teorie vědeckého komunismu, bylo zkoumání základního komplexu skutečnosti a přeměn v životě společnosti i člověka i ve vývoji myšlení, především z hlediska potřeb výstavby reálně socialistické společnosti.
V sekretariátu ředitele ústavu jsou materiály ze styku vedení ústavu s nejvyššími stranickými a státními činiteli, zasedání ústavní rady, zahraniční vědecké styky; v materiálech sekcí - koncepce, náplň a systemizace jednotlivých úseků, doklady o plnění vědecko-výzkumných úkolů státního plánu, zprávy o činnosti sekcí i jednotlivých pracovníků ústavu.
Vnější změny: 13.12.1970 č.př. 30/1970
18.09.1973 č.př. 10/1973
28.07.1981 č.př. 22/1981
19.10.1987 č.př. 26/1987
22.09.1989 č.př. 36/1989
18.09.2003 č.př. 24/2003
03.04.2006 č. přírůstku 3/2006
24.07.2006 č. přírůstku 19/2006
02.10.2006 č. přírůstku 41/2006
22.04.2008 č. přírůstku 4/2008, č.j. 239/08
Zpracoval: GI 2012 (18.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Kandidátská dizertační práce vzniklá v rámci apirantury v ÚFS ČSAV (1975) viz též Sbírka rukopisů (NAD 543).