Ústav molekulární genetiky AV ČR • NAD 588

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav molekulární genetiky AV ČR
Značka: ÚMG AV ČR
Číslo listu NAD: 588
Datace: [1968] - 2014
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 42,81
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Písemnosti ÚMG AV ČR - Folia Biologica: dohody, korespondence, rukopisy článků, diskety a CD s rukopisy článků, filmy - parabiosa a transplantace.
Dále fond obsahuje písemnosti ústavu z let 1993-2006 týkající se styku pracoviště s vedením AV ČR, vědeckým kolegiem, akademickým hodnotitelským gremiem, vedení pracoviště (zápisy z ústavní a vědecké rady), personální agendu, granty GA ČR, granty GA AV ČR, IGA MZ ČR, zahraniční granty, výroční zprávy, výzkumný záměr ÚMG č. AV0Z5052915, patenty a vynálezy, rozpočty, čerpání prostředků, hlavní knihy, inventarizaci, plány práce, spolupráce s VŠ, spolupráce s ostatními pracovišti AV ČR, konference, symposia, přednášky - domácí, převod nemovistosti - areál Krč, vědecká výchova, styky se zahraničím, smlouvy o spolupráci, publikační činnost aj.
Vnější změny: 18.05.2006 č. přírůstku 10/2006
22.06.2006 č. přírůstku 13/2006
07.09.2006 č. přírůstku 31/2006
07.09.2006 č. přírůstku 34/2006
22.11.2006 č. přírůstku 45/2006
22.11.2006 č. přírůstku 47/2006
12.05.2009 č. přírůstku 11/2009, č.j. 195/2009
06.01.2014 č. přírůstku 11/2014, č.j. MUA-789/2013
13.10.2014 č. přírůstku 12/2014, č.j. MUA-708/2014
13.10.2015 č. přírůstku 17/2015, č.j. MUA-708/2014
28.04.2017 č. přírůstku 6/2017, č.j. MUA-288/2017
19.09.2018 č. přírůstku 14/2018, č.j. MUA-81/2018, MUA-926/2018
04.01.2021 č.přírůstku 2021/28 č.j.MUA-956/2019
14.10.2021 č.přírůstku 2021/29 č.j.MUA-1155/2021
Zpracoval: GI 2012
Beze změn. (14.11.2013);
přemanipulování fondu; vnitřní skartace (12.10.2015).
přemanipulování archiválií převzatých v rámci vnější změny č. 2021/29 (16.05.2022)
přemanipulování přírůstku č. 2021/28 (07.06.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond je uložen v 141 kartonech, 2 krabicích (diskety, CD, negativy) a 1 balíku (filmy).