Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno • NAD 166

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Laboratoř vědeckého filmu ČSAV, Brno
Značka: LVF ČSAV
Číslo listu NAD: 166
Datace: 1954 - 1973
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,64
Inventarizováno (bm): 1,64
Tematický popis: Fond obsahuje základní dokumenty laboratoře (organizační řád, zápisy ze schůzí vědecké a ústavní rady), plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o konferencích a spolupráci s domácími institucemi, o vědeckých filmech, účetní materiál, doklady o stavu přístrojové techniky, o zahraniční spolupráci a studijních cestách, o publikační činnosti.
Vnější změny: 08.05.1975 č.př. 16/1975
Zpracoval: Fond uspořádala podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972 a inventář v r. 1976 sestavila prom. hist. Olga Paulová.
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 14.
Filmové kotouče uloženy ve sbírce "Vědecký film", čís. JAF 493.