Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec • NAD 31

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec
Značka: LB
Číslo listu NAD: 31
Datace: [1618] - 1960
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - muzea, památníky a vlastivědné ústavy
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,28
Zpracováno (bm): 67,46
Inventarizováno (bm): 67,46
Tematický popis: Úřední písemnosti ústavu, materiály tzv. Sudetoněmeckého archivu; sbírka dokumentů, rukopisů a opisů z 16.-20. století, se vztahem k oblastem osídleným Němci.
Vnější změny: 28.06.1991 č.př. 16/1991
Zpracoval: Zpracování části fondu (Sudetoněmecký archiv) (24.12.2008).
zpracování a inventarizace části fondu (Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a lidu, 1938-1945) (20.12.2010)
zpracování části fondu, vznik dílčího inventáře III. (Společnost pro pravěké a rané dějiny / Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte) (29.03.2012)
GI 2012 (29.01.2013)
zpracování celého fondu, vytvoření inventáře (29.01.2014)
nalezení dosud neevidovaných archiválií: firma Gebrüder Alberti, Waldenburg/Wałbrzych (obchodníci s plátnem), doklady, korespondence, 1816–1829, s. d.; Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, činnost 1910–1945, s. d. (2 kart.); situační plány bojišť 1914–1918, tisky (panorama různé aj.), s. d. (19.08.2021)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: A. Míšková: Osudy archivních fondů významných německých vědeckých institucí na českém území (Sudetoněmecký vlastivědný ústav v Liberci - Sudetendeutsche Anstalt für Volks- und Landesforschung). In: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et Historica. Slavogermanica II., 1993, s. 150-159.
M. Josefovičová: Sudetoněmecký vlastivědný ústav v Liberci 1925-1945 a sbírka Sudetoněmecký archiv. In: Práce z dějin Akademie věd, 2, 2010, č. 1, s. 77-79.
Edice:
Poznámka: