Academia, nakladatelství ČSAV • NAD 130

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Academia, nakladatelství ČSAV
Značka: AN
Číslo listu NAD: 130
Datace: 1952 - 1999
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 21,51
Zpracováno (bm): 6,87
Inventarizováno (bm): 6,87
Tematický popis: Nakladatelství vydávalo neperiodické a periodické publikace ze všech vědních oborů.
Inventarizovaná část fondu obsahuje písemnosti sekretariátu, provozních oddělení nakladatelství a jednotlivých redakcí.
Vnější změny: 18.02.1970 č.př. 3/1970
25.03.1971 č.př. 5/1971
16.02.1972 č.př. 5/1972
15.06.1977 č.př. 16/1977
08.09.1977 č.př. 24/1977
27.08.1979 č.př. 29/1979
16.11.1983 č.př. 40/1983
18.06.1987 č.př. 14/1987
12.05.1989 č.př. 17/1989
08.05.1990 č.př. 7/1990
18.07.1990 č.př. 17/1990
20.04.1991 č.př. 9/1991
21.05.2009 č. přírůstku 9/2009, č.j. 477/2009
17.07.2013 č. přírůstku 19/2013, č.j. MUA-644/2013
Zpracoval: Při pořádání části fondu bylo vytvořeno umělé pořádací schéma, protože nakladatelství vlastní spisový plán nemělo. Část fondu uspořádala a zinventarizovala v roce 1972 prom. hist. Olga Paulová.
GI 2012 (28.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: