Sekce VI. historická • NAD 64

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekce VI. historická
Značka:
Číslo listu NAD: 64
Datace: 1952 - 1961
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 3,72
Inventarizováno (bm): 3,72
Tematický popis: Fond vznikl z činnosti VI. sekce ČSAV.
Vnější změny: Převzato před rokem 1968.
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v letech 1976-1977 R. Ballnerová.
Cestovní zprávy byly vyjmuty z fondu a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 podací protokol (1954), 1 nezpracovaný karton. (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: I. - VIII. sekce ČSAV 1952-1961 (popis archivních fondů). In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 77-95.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 31.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.