Masaryková Garrigue Charlotta • NAD 5003

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryková Garrigue Charlotta
Značka: CGM
Číslo listu NAD: 5003
Datace: 1870 - 1923 (1933)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,01
Zpracováno (bm): 0,62
Inventarizováno (bm): 0,62
Tematický popis: Osobní doklady, diáře, deníky, rukopisné poznámky, vztahující se k literární a veřejné činnosti. Převážnou část fondu tvoří korespondence, z velké části osobní, a dokumentace k pohřbu
Vnější změny: Převzato Ústavem T. G. Masaryka od roku 1932.
25.05.2018 č. přírůstku 23/2018, č.j. MUA-513/2018
Zpracoval: Inventář z roku 1998, vyhotovili D. Hájková a J. Soukup
GI 2001 (13.12.2001)
GI 2012
Beze změn. (30.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Praha 2001
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003
Rodinná korespondence je uložena ve fondu TGM - korespondence III