Světová federace vědeckých pracovníků - Regionální centrum Praha • NAD 251

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Světová federace vědeckých pracovníků - Regionální centrum Praha
Značka: SFVP
Číslo listu NAD: 251
Datace: 1947 - 1977
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,02
Zpracováno (bm): 9,4
Inventarizováno (bm): 9,4
Tematický popis: SFVP je mezinárodní nevládní organizace, jejímiž členy jsou odborové svazy vědeckých pracovníků nebo jednotliví vědci. Cílem je podporovat spolupráci mezi vědci, aby jejich vědeckých objevů bylo využito ve prospěch míru a blahobytu lidstva. Fond obsahuje téměř kompletní materiály ze zasedání valných shromáždění, výkonného výboru, byra, redakční rady, ze symposií vlastních i cizích s účastí SFVP, ze schůzek regionálních center, z pugwashských konferencí a symposií a různých přípravných zasedání (referáty a organizační přípravy).
Vnější změny: 06.03.1978 č.př. 3/1978
11.03.1980 č.př. 3/1980
Zpracoval: Fond byl roztříděn a uspořádán v letech 1978-1980 dr. Soňou Spurnou podle spisového plánu vypracovaného pro tento fond. Spisový plán a systém tematických skupin vypracoval prom. hist. Jindřich Schwippel, který také uspořádal 1. - 6. valné shromáždění SFVP. Inventář vytvořila v r. 1980 dr. Soňa Spurná.
Nalezena gumová razítka (25.11.2010).
GI 2012 (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: S. Spurná - J. Schwippel: Regionální centrum Světové federace vědeckých pracovníků Praha. In: Archivní zprávy ČSAV, 11-12, 1980, s. 114-117.
Edice:
Poznámka: