Ústav jazyků a literatur ČSAV • NAD 203

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav jazyků a literatur ČSAV
Značka: ÚJAL ČSAV
Číslo listu NAD: 203
Datace: (1962) 1964 - 1971 (1973)
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Ústav jazyků a literatur ČSAV • č. pom. 458
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 3
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ústav se zabýval studiem dějin literatur euro-americké oblasti, komparatistikou, gramatikou a lexikografií.
Fond obsahuje doklady o vzniku a organizaci ústavu (vedle toho také o reorganizaci jazykovědných pracovišť ČSAV), dokumentaci domácích a zahraničních styků, personálního obsazení, výchovy vědeckých pracovníků, edičních a publikačních programů.
Vnější změny: 27.10.1981 č.př. 27/1981
Zpracoval: V r. 1997 byl k fondu pořízen předběžný inventární soupis.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 úřední kniha (deník, ič. 164). (10.1.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 27.
Kandidátská dizertační práce vzniklá v rámci apirantury v KMF/ÚJAL ČSAV (1966) viz též Sbírka rukopisů (NAD 543).