Ústav teorie a dějin umění ČSAV • NAD 225

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Značka: ÚTDU ČSAV
Číslo listu NAD: 225
Datace: 1953 - 2014
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 17,24
Zpracováno (bm): 2,76
Inventarizováno (bm): 2,76
Tematický popis: Do fondu byl mj. zařazen materiál hospodářského charakteru ústavů, kterým byl ústav po této stránce nadřazený (Kabinet Zdeňka Nejedlého ČSAV, Ústav pro hudební vědu ČSAV).
Vnější změny: 25.11.1977 č.př. 33/1977
16.03.1981 č.př. 7/1981
17.05.1982 č.př. 21/1982
09.02.1989 č.př. 4/1989
22.02.1990 č.př. 5/1990
27.03.1990 č.př. 8/1990
07.01.1998 č.př. 1/1998
19.01.2022 č.přírůstku č.j.MUA-1642/2021
07.09.2023 č. přírůstku 2023/46 č. j. MUA-799/2022
07.09.2023 č. přírůstku 2023/47 č. j. MUA-623/2023
Zpracoval: Část fondu (období 1952-1969) uspořádal podle Spisového řádu pracovišť ČSAV z r. 1972 a dílčí inventář sestavil v roce 1981 Zdeněk Bisinger.
Z fondu byly delimitovány písemnosti Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV a teze kandidátských prací z oblasti prehistorie a jazykovědy.
Neuspořádaná část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (28.11.2005)
GI 2012
Beze změn. (08.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Z. Bisinger: Kabinet a Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV. In: Archivní zprávy ČSAV, 14, 1982, s. 73-75.
Edice:
Poznámka: