Ústav pro elektrotechniku ČSAV • NAD 211

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro elektrotechniku ČSAV
Značka: ÚE ČSAV
Číslo listu NAD: 211
Datace: 1952 - 1990
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 6,96
Inventarizováno (bm): 6,96
Tematický popis: Písemnosti fondu dokládají činnost ústavu v oboru silnoproudé elektrotechniky, vědecko-technický výzkum s využitím metod moderní fyziky, spolupráci s podniky vyrábějícími elektrotechnická zařízení, řešení řady úkolů pro RVHP.
Vnější změny: 26.02.1968 č.j. 252/1968
25.06.1980 č.př. 13/1980
27.10.1981 č.př. 31/1981
18.01.1982 č.př. 2/1982
18.10.1989 č.př. 38/1989
25.10.2000 č.př. 22/2000
Zpracoval: Část fond uspořádal podle spisového plánu v roce 1973 prom. hist. M. Něnička, který také sestavil inventář.
Neuspořádaná část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (25.11.2005).
GI 2012 (20.03.2013).
Zpracování fondu, vnitřní skartace, sestavení inventáře (18.11.2021, č.j. MUA-1760/2021).
Uložení v jiném archivu:
Literatura: M. Něnička: Prameny k dějinám fysikálních a technických ústavů ČSAV uchovávané v ÚA ČSAV, I. část. In: Archivní zprávy ČSAV, 7, 1975, s. 123-124.
Edice:
Poznámka: Podací protokoly uloženy ve 2 kartonech.