Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV • NAD 216

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV
Značka: ÚTOK ČSAV
Číslo listu NAD: 216
Datace: 1962 - 1971
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,78
Zpracováno (bm): 2,76
Inventarizováno (bm): 2,76
Tematický popis: Fond obsahuje: zápisy ze zasedání ústavní rady, přehled o vývoji ústavu, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o spolupráci s vědeckými ústavy a vysokými školami, o vědeckých společnostech a komisích, o zahraniční spolupráci a studijních cestách.
Vnější změny: 27.10.1973 č.př. 18/1973
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1974 prom. hist. Olga Paulová podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972.
GI 2012 (22.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 23 inventarizovaných, 1 nezpracovaný.