Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV • NAD 117

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Komise pro organizaci vědeckých společností při ČSAV
Značka: KOVS ČSAV
Číslo listu NAD: 117
Datace: (1950) 1954 - 1990
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 12,84
Inventarizováno (bm): 11,64
Tematický popis: Fond obsahuje materiály, které dokumentují její činnost jako prostředníka mezi presidiem ČSAV a sekcemi ČSAV do 31. 12. 1961 a od 1. 1. 1962 mezi presidiem ČSAV a vědeckými kolegii ČSAV. Písemnosti KOVS dokládají její organizační činnost, schvalování plánů a zpráv o činnosti jednotlivých společností, předkládání návrhů na výzkumy prováděné v dohodě s příslušnými ústavy ČSAV, dále údaje shromažďované KOVS pomocí dotazníkových akcí o jednotlivých společnostech, o jejich publikační činnosti, zahraničních cestách, o členství v zahraničních institucích (ať jednotlivců nebo kolektivů).
Vnější změny: 24.04.1979 č.př. 16/1979
24.10.1983 č.př. 36/1983
11.11.1990 č.př. 33/1990
19.02.2009 č. přírůstku 4/2009, č.j. 189/2009
Zpracoval: Část fondu (1954-1977) uspořádala a zinventarizovala v letech 1980-1983 podle uměle vytvořeného pořádacího schematu PhDr. S. Spurná. Další část fondu (1960) 1970-1989 uspořádal a zinvetarizoval v roce 1996 PhDr. Jindřich Schwippel.
Zpracování části fondu, sepsán dílčí inventář. (04.11.2009, č.j. 1172/2009)
GI 2012 (17.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: B. Spurná: Komise pro organizaci vědeckých společností. In: Archivní zprávy ČSAV, 14, 1982, s. 76-79.
Edice:
Poznámka: