Československo-sovětský institut ČSAV II. • NAD 139

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československo-sovětský institut ČSAV II.
Značka: ČSI ČSAV II.
Číslo listu NAD: 139
Datace: 1968 - 1990 (1993)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 6,44
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis:
Vnější změny: 28.06.1990 č.př. 16/1990
07.06.1991 č.př. 18/1991
Zpracoval: Část fondu v roce 2004 přemnaipulovala z balíků do kartonů M. Švadlenová.
GI 2012 (26.11.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Vávra - K. Herman - Č. Amort: Československo-sovětský institut v letech 1950-1976. In: Slovanský přehled 1976, č. 2
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 56 (podací protokoly uloženy v k. 30).
V deseti kartonech jsou uloženy mzdové listy a v sedmi písemnosti odborové organizace.