Kabinet pro moderní filologii ČSAV • NAD 156

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kabinet pro moderní filologii ČSAV
Značka: KMF ČSAV
Číslo listu NAD: 156
Datace: 1953 - 1963
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,13
Zpracováno (bm): 0,48
Inventarizováno (bm): 0,48
Tematický popis: Fond obsahuje materiály k první etapě vývoje moderní jazykovědy v rámci ČSAV. Dochovaly se písemnosti dokumentující členění Kabinetu, organizační řád, tématické zaměření, plány práce, personální záležitosti, doklady o spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, ediční plány.
Vnější změny: 10.09.1987 č.př. 19/1987
Zpracoval: Fond v r. 1988 uspořádala (podle spisového řádu pracovišť ČSAV z r. 1972) a inventář vytvořila Helena Janderová.
GI 2012
Původní balík byl přemanipulován. (24.09.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 312.
Edice:
Poznámka: