Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd • NAD 123

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústřední komise ČSAV pro nápravu křivd
Značka: ÚKNK
Číslo listu NAD: 123
Datace: (1968) 1989 - 1991 (1992)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,08
Zpracováno (bm): 0,84
Inventarizováno (bm): 0,84
Tematický popis: Agenda rehabilitací členů ČSAV, ředitelů pracovišť a pracovníků ČSAV.
Vnější změny: neprošlo přírůstkovou knihou
Zpracoval: Zpracování a inventarizace fondu; skartovány kopie materiálů z fondů tehdejšího Ústředního archivu ČSAV (15.12.2007).
Dohledány materiály k fondu (11.03.2008).
GI 2012
Beze změn. (06.06.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.