Fotosbírka Bohumila Vavrouška • NAD 547

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Fotosbírka Bohumila Vavrouška
Značka:
Číslo listu NAD: 547
Datace: [1900] - [1938]
Tématické skupiny: Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 14,97
Zpracováno (bm): 22,07
Inventarizováno (bm): 22,07
Tematický popis: Cíleně budovaná sbírka autorových i cizích fotografií s tématikou literární historie, výtvarného umění, uměleckých památek, vlastivědy a národopisu. Vznikla v letech 1900–1938, zahrnuje i materiál k nepublikovaným knihám „Slovenští spisovatelé“, „Divadlo a herci“, „Hudební skladatelé“ a „Atlas výtvarných umělců“ (koncipován jako obdoba vydaného „Literárního atlasu“).
Vnější změny:
Zpracoval: K fondu existují 4 původní sešity přírůstkových seznamů a 8 kartoték, které neodpovídají současným pravidlům pro tvorbu archivních pomůcek, ale umožňuje vyhledávání ve fondu.
GI 2012 (10.12.2013);
katalogizace a digitalizace sbírky (04.01.2021).
katalogizace části sbírky (13.10.2023)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.