Vědecké kolegium historie ČSAV • NAD 75

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium historie ČSAV
Značka: VK H ČSAV
Číslo listu NAD: 75
Datace: (1961) 1962 - 1991
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 12
Zpracováno (bm): 3,6
Inventarizováno (bm): 3,6
Tematický popis: Písemnosti fondu jsou zdrojem cenných informací k poznání vývoje, organizace a výsledků činnosti historických, archeologických, orientalistických a národopisných pracovišť ČSAV, vědeckých společností oboru, stavu československé historiografie dané doby a to nejen v souhrnu, ale i v dílčích historických disciplínách. Seznamuje nás nejen s dosaženými cíli, ale též s koncepcemi, záměry a plány v oblasti vědních oborů kolegia a v celé oblasti společensko-vědních pracovišť Československa.
Vnější změny: 15.06.1977 č.př. 21/1977
20.03.1978 č.př. 5/1978
11.05.1981 č.př. 13/1981
20.02.1992 č.př. 2/1992
Zpracoval: Část fondu byla uspořádána podle svého specifického obsahu, s přihlédnutím ke spisovému plánu pracovišť ČSAV a zinventarizována prom. hist. Miloslavem Něničkou v roce 1981.
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 30 inventarizovaných, 100 nezpracovaných.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.