Masarykova akademie práce • NAD 19

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masarykova akademie práce
Značka: MAP
Číslo listu NAD: 19
Datace: [1863] - 1953
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Masarykova akademie práce • č. pom. 245
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,46
Zpracováno (bm): 55,81
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje cenné materiály o organizaci a činnosti MAP a jejích ústavů a komisí i k vývoji techniky, zejména ve 20. a 30. letech 20. století. Badatelsky významné jsou zvláště spisy Emigračního ústavu (pro studium sociální problematiky), Ústavu pro stavbu měst (výstavba měst a obcí), návrhy na řešení hospodářské krize, spisy dokládající podíl MAP na organizaci a řízení vědeckého a technického výzkumnictví a materiály k rozvoji vědeckých a technických styků se zahraničím v době mezi světovými válkami.
Vnější změny: 23.12.1953 č. 4;
10.03.1955 č. j. 13;
01.12.1964 č. j. 1227;
18.03.1965 č. j. 251;
11.03.1999 č. př. 8/1999
22.03.2024 č. přír. 2024/7, č. j. MUA-691/2022
Zpracoval: V letech 1965-1969 fond uspořádal a v letech 1969-1970 zinventarizoval Josef Levora.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 2 kartony (46, 98). Kartony s úředními knihami a fotografiemi nadále nevykazovány jako evidenční jednotky "kartony". (29.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Věstník MAP, r. 1-18, 1921-1931, 1945-1951.
V. Vojtíšek: O archivu Československé akademie věd. In: Věstník ČSAV, 66, 1957, s. 147-148.
J. Levora - E. Janoušek: Z nově zpracovaných fondů (MAP). In: Archivní zprávy ČSAV, 1, 1970, s. 33-50.
E. Janoušek: Poznámky k pořádání fondů vědeckých institucí (Archiv Masarykovy akademie práce). In: Archivní časopis, 1970, 1, s. 5-19.
J. Levora: Archiv MAP a jeho význam pro dějiny věd a techniky. In: Z dějin technické výchovy II. Rozpravy NTM, č. 53, 1971, s. 191-217.
J. Levora: Masarykova akademie práce (1920-1952). Její vznik a význam pro dějiny techniky. In: Acta polytechnica 10 (VI. 2), 1977, s. 5-27.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.