Ústředí vědeckých pracovníků při Československé národní radě badatelské • NAD 35

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústředí vědeckých pracovníků při Československé národní radě badatelské
Značka: ÚVP
Číslo listu NAD: 35
Datace: (1940) 1949 - 1954
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 4,16
Inventarizováno (bm): 4,16
Tematický popis: Fond poskytuje množství dokladů o ochraně zájmů vědeckých pracovníkův letech 1949-1953, od zániku Syndikátu českých spisovatelů až do doby, kdy tyto úkoly převzalo ROH. Důležitou částí je oddělení osobních spisů členů (biografické a bibliografické údaje) asi 1500 vědeckých pracovníků různých vědních oborů.
Vnější změny: 03.04.1954 č. 10
22.10.1954 č. 11
25.02.1955 č. 12
18.03.1959 č. 29
14.06.1982 č.př. 34/1982
24.10.1983 č.př. 34/1983
19.12.1985 č.př. 47/1985
Zpracoval: Písemnosti zhruba roztřídil a prozatimní soupis v roce 1959 pořídil dr. Josef Levora. Celkové zpracování fondu provedli v roce 1962 prom. hist. Jan Flódr a dr. Josef Levora, kdy byly písemnosti roztříděny podle nově vytvořeného pořádacího schématu. Úvod a rejstřík vytvořil dodatečně v roce 1981 dr. Josef Levora, kdy byl též celově zrevidován stávající fond.
GI 2012 (06.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: V. Vojtíšek, O archivu Československé akademie věd I. Věstník ČSAV, 66, 1957, s. 150.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.