Státní ústav pro lidovou píseň • NAD 590

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Státní ústav pro lidovou píseň
Značka: SÚLP
Číslo listu NAD: 590
Datace: (1895) 1905 - 1952
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 3,72
Inventarizováno (bm): 3,72
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí jednotlivých výborů, základní dokumenty o vzniku, organizaci a transformaci ústavu, zprávy o činnosti, členské spisy, odborné posudky, doklady o vědeckopopularizační činnosti. Vědecká (sběratelská) činnost ústavu je doložena písemnostmi o organizaci a průběhu sběrů, ale především samotnými opisy sběrů písní, které tvoří značnou část fondu.
Vnější změny: 27.06.2006 č. přírůstku 14/2006 (delimitace od: Etnologický ústav AV ČR)
Zpracoval: Dohledání 7 kartonů písemností SÚLP a Kabinetu pro lidovou píseň ČSAV a ÚEF ČSAV, které byly předřazeny fondu ÚEF ČSAV, nebyly však dosud evidovány. (10.07.2006)
Registraturní část fondu uspořádala a zinventarizovala v letech 2005-2006 PhDr. Martina Šumová. Část fondu: Sběry písní - opisy uspořádla a zinventarizovala v roce 2006 Mgr. Marcela Suchomelová. (16.10.2006)
Přesun 1 kartonu písemností (vyčleněných při pořádání fondu) vzniklých v Kabinetu pro lidovou píseň a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV do fondu NAD č. 212 ÚEF ČSAV (16.10.2006).
GI 2012
Beze změn (20.08.2012).
Uložení v jiném archivu:
Literatura: TYLLNER, Lubomír - SUCHOMELOVÁ, Marcela (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1905-2005. Praha: EÚ AV ČR, 2005.
SUCHOMELOVÁ, Marcela: Nové pohledy do archivu "starého" původce. - In: Sborník z konference Od etnografii k etnologii, Brno 5. - 7. 10. 2005, v tisku.
Edice:
Poznámka: Fond je uložen ve 31 kartonech.