Sekce II. geologicko-geografická • NAD 60

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekce II. geologicko-geografická
Značka:
Číslo listu NAD: 60
Datace: 1951 - 1962
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 4,32
Inventarizováno (bm): 4,32
Tematický popis: Písemný materiál vzniklý z činnosti II. sekce ČSAV.
Vnější změny: 1962
25.04.1972 č. 12
17.05.1982 č.př. 19/1982
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1973 R. Ballnerová.
Cestovní zprávy byly vyjmuty z fondu a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
GI 2012 (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: I. - VIII. sekce ČSAV 1952-1961 (popis archivních fondů). In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 77-95.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 36.
Inv.č. 98 (cestovní zprávy) vyňaty a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.