Řízení a správa ČSAV • NAD 92

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Řízení a správa ČSAV
Značka: ŘaS
Číslo listu NAD: 92
Datace: (1950) 1951 - [1992]
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,88
Zpracováno (bm): 27,52
Inventarizováno (bm): 24,04
Tematický popis: Do fondu byly zařazeny archiválie vzešlé z činnosti útvarů a složek Úřadu presidia ČSAV a některých komisí a jiných pomocných orgánů presidia, jejichž činnost ÚP ČSAV organizačně a administrativně zajišťoval. Pro dané období je fond jedním ze základních pramenů poznání dějin ČSAV jak v globálním pojetí, tak i pro jednotlivé vědní obory a jejich pracoviště.
Vnější změny: převedeno z příslušných fondů
Zpracoval: Složitý uměle vytvořený fond sdružující jednotlivé správní úseky vrcholového řízení ČSAV. Fond uspořádali a inventarizovali PhDr. Jindřich Schwippel a JUDr. Miroslav Šmidák.
GI 2012 (2.1.2013)
GI 2012 (02.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 237.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.