Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV • NAD 78

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV
Značka: VK J
Číslo listu NAD: 78
Datace: 1962 - 1992
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,12
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Základní přehled čs. jazykovědných pracovišť - jejich působení v rámci Vědeckého kolegia jazykovědy ČSAV (dále jen VK J) po celou dobu jeho existence (1962-1992). Kompletní řada zápisů ze schůzí VK J, doklady k ediční činnosti VK J a hodnocení jazykovědných časopisů, koncepce a prognózy rozvoje jazykovědy do r. 2000, připomínky a návrhy k výuce jazykovědných oborů v rámci čs. vzdělávací soustavy, dokumenty o mezinárodní spolupráci čs. jazykovědných pracovišť, hlavně na projektu "ATLAS LINGUARUM EUROPAE" a "SLOVANSKÉM JAZYKOVÉM ATLASU", účast na kongresech, zprávy pracovníků ústavů VK J ze zahraničních služebních cest.
Vnější změny: neprošlo přírůstkovou knihou
Zpracoval: Fond uspořádal v roce 2003 Mgr. Martin Martinovský podle Vzorového spisového a skartačního řádu pracovišť AV ČR z roku 1994. V témže roce k fondu sestavil i inventární seznam.
GI 2012
Beze změn. (20.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: