Polák Stanislav • NAD 5041

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Polák Stanislav
Značka:
Číslo listu NAD: 5041
Datace: [1936] - [2017]
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 17,4
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Převážně přípravný materiál původce k jeho vědecké práci (život a dílo T. G. Masaryka) a odborné zájmové činnosti (grafologie).
Vnější změny: 24.01.2019 č. přír. 18/2019, č. j. MUA-14/2019
Zpracoval: Remanipulace (materiály z přepravek/balíků a kartotéky); nahrazení původcových katoték kartotéčními krabicemi z nekyselého papíru, vyřazení nepopsaných kartotéčních lístků a zarážek z katotéčních krabic. Zohledněno též dořazení přípravného materiálu vytříděného při zpracování knihovny St. Poláka převzaté spolu s osobním archivem původce. (13.06.2023)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: