Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma • NAD 43

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekretariát předsedy ČSAV akademika Františka Šorma
Značka:
Číslo listu NAD: 43
Datace: (1953) 1964 - 1969 (1970)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,48
Zpracováno (bm): 3,33
Inventarizováno (bm): 3,33
Tematický popis: Fond základní důležitosti: dokumentuje základní externí vazby ČSAV (stranické a vládní orgány, vysoké školy, resorty a závody), interní pracovní vztahy (styk prezídia s vědeckými kolegii, mezi členy prezídia, záležitosti pracovišť ad.). Významně dopňuje základní dokumenty o řízení a činnosti ČSAV (zápisy z valných shromáždění a zasedání prezídia). Současně dokládá předsedovy mimoakademické funkce.
Vnější změny: 01.03.1973 č.př. 5/1973
Zpracoval: Fond v r. 1973 uspořádali a inventarizovali podle uměle vytvořeného schématu prom. hist. J. Schwippel a dr. M. Šmidák.
GI 2012 (10.04.2013)
GI 2012.
Nedohledáno při GI 2012: kartony 25-29, 32. (10.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.