Presidium ČSAV • NAD 41

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Presidium ČSAV
Značka: P ČSAV, PK ČAV
Číslo listu NAD: 41
Datace: 1952 - 1992
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 58,68
Inventarizováno (bm): 58,68
Tematický popis: Zápisy ze zasedání prezídia a případně i materiál k jednotlivým projednávaným bodům - základní dokumenty k poznání vývoje, organizačním změnám a činnosti ČSAV. V období od ledna do listopadu 1969 plnila většinu úkolů prezídia ve vztahu k pracovištím na území tehdejší ČSSR Přípravná komise České akademie věd, složená z českých členů prezídia ČSAV (k. 63-66).
Vnější změny: 23.05.1962 č.j. 467
02.04.1971 č.př. 14/1971
16.06.1971 č.př. 24/1971
16.03.1977 č.př. 9/1977
14.06.1978 č.př. 12-13/1978
16.06.1978 č.př. 15-16/1978
19.09.1980 č.př. 24/1980
31.03.1982 č.př. 12/1982
30.01.1984 č.př. 4-9/1984
07.03.1985 č.př. 8/1985
30.10.1986 č.př. 19/1986
16.06.1986 č.př. 23/1986
06.04.1988 č.př. 8/1988
18.03.1997 č.př. 7/1997
Zpracoval: Fond je zpřístupněn formou katalogu spolu s fondem Výbor presidia ČSAV:
členěn do let 1952-1961 (zkatalogizoval v r. 1979 M. Šmidák), 1962-1969 (zkatalogizoval v r. 1981 M. Šmidák), 1970-1977 (zkatalogizoval v r. 1984 M. Šmidák), 1978-1984 (zkatalogizoval v r. 1986 M. Něnička), 1985-1989 (zkatalogizoval v r. 1996 M. Něnička), 1990-1992 (zkatalogizoval v r. 2003 M. Něnička).
GI 2012 (31.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 306.
Edice:
Poznámka: řada B - duplicitní řada (neúplná).

Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.